Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens in 1 dossier, beheerd door uw huisarts, draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. De huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV jaarlijks een vergoeding en dit per gezinslid. Voor het jaar 2017 bedraagt dit 30 euro. Dit bedrag hoeft U dit jaar niet voor te schieten. U zal bij het eerste contact per nieuw kalenderjaar gevraagd worden om een extra getuigschrift te ondertekenen met daarop enkel de aanvraag voor verlenging of afsluiten van uw medisch dossier. Hiervoor hebben we wel steeds uw identiteitskaart nodig. Deze getuigschriften worden door ons aan uw ziekenfonds bezorgd. Het kiezen voor een vaste huisarts of huisartsengroep wordt door uw ziekenfonds beloond door verhoogde terugbetaling bij elk consult. U krijgt 2 euro meer terugbetaald dan niet ingeschreven patiënten.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Wij vragen uitdrukkelijk aan al onze patiënten om zich in te schrijven. In ruil daarvoor investeren wij in een overzichtelijk en zo volledig mogelijk dossier.