GRIEPVACCINATIE SEIZOEN 2019-2020

Ook dit jaar voorzien wij 2 vaccinatiemomenten om de griepspuit te laten toedienen. Let wel : dit is ENKEL voor het toedienen van de griepspuit, er is op dat moment geen tijd voorzien om andere medische problemen te bespreken of voorschriften te maken.

Voorschriften voor een griepvaccin kan u  bij voorkeur via mail aanvragen op eb.prodellahnestrasiuh@kjitkarp of in de voormiddag tussen 8.30 u en 11.30 u telefonisch aan Veronique.

Voorziene vaccinatiemomenten:

Dinsdag 19 november 2019 tussen 14 u en 16 u.

Donderdag 28 november tussen 18 u en 20 u.

U neemt op dat moment uw vaccin mee (vooraf afgehaald bij de apotheker) en uw e ID.

Patiënten die op deze beide ogenblikken niet vrij zijn, of die nog andere medische vragen hebben, kunnen terecht via de gewone afsprakenagenda. 

RIsicogroepen voor griepvaccinatie :

 

  • 65-plussers;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen 
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling (chemotherapie, immuniteitsonderdrukkende medicatie)
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.


NIEUWE COLLEGA (08/10/2019)

Met grote vreugde kondigen we de komst van een nieuwe collega aan!

Vanaf 18 november 2019 komt Dr. Irene Smeets de praktijk versterken. Irene is op de dit moment haar laatste maand als HAIO aan het werken in praktijk De Brug in Sint-Job en zal vanaf half november in Halle starten. Zij zal zoveel mogelijk de uren van Kaat overnemen en zal dus op woensdag haar praktijkvrije dag hebben. Wij hopen alvast op een aangename samenwerking!

BOUWNIEUWS (01/10/2019)

De bouwaanvraag is goedgekeurd en dus hopen we als alles vlot gaat in november te beginnen met ons bouwproject te Halledorp 97. In de loop van 2020 hopen we de verhuis te kunnen maken naar ons nieuwe gebouw en zal het huidige gebouw te Halledorp 124 te koop aangeboden worden!


BELANGRIJKE VERANDERINGEN HUISARTSENGROEP HALLEDORP

Beste patiënten,

We willen u op de hoogte houden van enkele bewegingen in onze praktijk.

De komende maanden zien  we belangrijke veranderingen gebeuren.

Vooreerst zal Kaat tot onze grote spijt op 1 november 2019 de praktijk verlaten. Haar echtgenoot Valentin Noyez is als thorax- en vaatchirurg intussen verbonden aan het AZ Sint Maarten in Mechelen en is daardoor verplicht dichter in de buurt van het ziekenhuis te gaan wonen. Zodoende zullen Kaat en hun twee kinderen mee verhuizen. We kijken samen met dank terug op jullie vertrouwen en op een bijzonder aangename samenwerking, en tonen respect en begrip voor deze beslissing. We wensen haar van harte een mooie toekomst toe.

Onze grote bekommernis gaat dan ook naar de continuïteit van de zorgen. We willen voldoende goede mensen aantrekken om een kwaliteitsvolle geneeskunde te verzekeren, waar we de nodige tijd kunnen investeren in de zorg voor onze patiënten. We zijn ook intens aan het onderhandelen met jonge collega’s om de toekomst te verzekeren met een volwaardig team.

Zo zal Dr. Sophie Metsers haar laatste jaar opleiding als HAIO starten op 1 september 2019, en Lotte vervangen, en zal Pat zijn pensioen nog uitstellen tot we terug voltallig zijn. Het is de bedoeling op termijn terug met drie artsen en één HAIO te werken.

Anke is volop bezig met de plannen van haar nieuwe praktijk in Halledorp  97, waar we hopen in te trekken in de loop van 2020.

Het komende jaar zal dus ergens wel een overgangsjaar worden: een nieuw team verhuist naar een nieuwe locatie,  maar Anke wil hier van de nood een deugd maken.
Bouwen aan een sterke groep, met nieuwe inzichten op een ruimere locatie. Ook haar wensen we hierbij een mooie toekomst toe, om nog beter voor jullie te kunnen zorgen.

We willen deze boeiende uitdaging dan ook graag samen met jullie aangaan.

Met vriendelijke groeten,

Anke, Kaat, Pat, Lotte, Sophie en Véronique