29/04/2020 RICHTLIJNEN HEROPSTART NIET DRINGENDE CONSULTEN VANAF 4/5/2020

Wij voorzien nog steeds extra maatregelen om de geplande consultaties in strikt hygiënische omstandigheden te laten doorgaan. Dit vraagt wat extra werk en organisatie. We voorzien tussen elke patiënt een korte pauze om het onderzoeksmateriaal en meubilair te ontsmetten. Ook zullen we gepaste beschermkledij dragen.

Wij vragen aan onze patiënten om zelf een mondmasker te dragen en zo mogelijk stipt op afspraak te komen. Eventueel kan u , indien u te vroeg bent, nog even in uw auto wachten. Zo vermijden we teveel volk in de wachtzaal.

Er wordt gevraagd om bij binnenkomen in  (en buitengaan uit) de praktijk uw handen te ontsmetten met alcogel.

Betalingen gebeuren zoveel mogelijk met Bancontact.

Voorlopig kunnen er nog geen online afspraken gemaakt worden.

Een afspraak maakt u telefonisch op het nummer 03 238 88 31 . We vragen u om liefst te bellen in de voormiddag tussen 8.30 u en 11 u

BIJ SYMPTOMEN VAN BOVENSTE LUCHTWEGINFECTIE EN/OF KOORTS vragen wij u om NIET naar de praktijk te komen , maar telefonisch uw klachten aan te melden bij onze praktijkassistente Veronique. Een arts van de praktijk neemt dan nadien ZELF contact met u op om verdere instructies te geven over eventuele verwijzing naar de Pretriagepost of spoedgevallen, of thuis uitzieken, of nazicht hier op aparte onderzoeksmomenten.

Op dit moment gebeuren er nog steeds GEEN COVIDtesten op de praktijk, geen wissers, geen bloedstalen.  Testing gebeurt enkel in het ziekenhuis, bij mensen die opgenomen worden of bij ernstig zieken na doorverwijzing van ons naar het ziekenhuis of bij zorgpersoneel met klachten van luchtweginfectie. Wij volgen de instructies van de overheid en passen deze maatregelen aan indien nodig.

Omdat de niet dringende medische zorg terug wordt opgestart, worden er dus GEEN voorschriften meer klaargelegd in de gang. Patiënten kunnen weer normaal op controle komen  (tenzij bij opgelegde quarantaine maatregelen.) Kijk zeker tijdig na hoe lang u nog toekomt met uw medicatie, zodat u geen last minute consultatie moet aanvragen.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. Houd het veilig, houd afstand  en was regelmatig uw handen.


Vriendelijke groeten

Team Huisartsen Halledorp

25/03/2020 AFWEZIGHEID DR. IRENE SMEETS

Owv complcaties tijdens haar zwangerschap, zal Dr. Irene Smeets jammer genoeg tijdelijk haar activiteiten in onze praktijk moeten stopzetten (voor alvast de volgende weken) en stricte rust respecteren. 

Wij wensen haar het allerbeste toe en hopen dat alles goed mag verlopen!

Deze week startte Dr Joke Versmissen op als 4de arts in onze praktijk.. Zij neemt zoveel mogelijk de agenda van Dr Smeets over. 

Wij heten haar van harte welkom. Ze is alvast een schitterende aanwinst in ons team!

22/03/2020 UPDATE WERKPLANNING TIJDENS COVID 19 PANDEMIE

Volgens de meest recente richtlijnen van de overheid zijn ook wij genoodzaakt om onze werkwijze aan te passen voor de volgende weken.

Zoals u mogelijks al merkte, is het online inloggen om zelf afspraken te maken niet langer mogelijk. Dit omdat we graag zelf de triage doen van wie wel en wie liever niet op de praktijk onderzocht wordt.

U kan op weekdagen wel  steeds telefonisch terecht bij ons tussen  8 u en 19 u. Wij vragen u bij voorkeur in de voormiddag te bellen , zodat de namiddag en avond ons rest om zelf naar patienten terug te bellen. Wij hopen op uw begrip dat door de toegenomen drukte u vaker een bezettoon zal krijgen. Probeer dan gewoon opnieuw na enkele minuten.

Veronique noteert de belangrijkste gegeven en wij nemen ZELF contact met u op in de loop van de dag.

Niet urgente medische zorg (preventieonderzoeken, verzekeringsonderzoeken...) worden zo mogelijk verplaatst naar een latere datum.

Wij vragen nogmaals met aandrang dat zieke patienten en mensen met symptomen van bovenste luchtweginfectie (verkoudheden) NIET ZELF naar de praktijk komen, ook niet voor het oppikken van attesten.

Vanaf maandag 23/3 starten de huisartsenkringen uit de omgeving met een pretriagepost aan het ziekenhuis AZ St Jozef Malle.

U kan hier niet op eigen initiatief terecht, enkel na verwijzing door je huisarts. Bedoeling is om met aangepaste beschermende kledij daar wel zieken te onderzoeken en een eventuele inschatting te maken of een opname al dan niet  noodzakelijk is.  Voorlopig zijn er afspraakmomenten van 10 u tot 14 u en van 16 u tot 20 u, maar dus enkel na doorverwijzing van je eigen huisarts. Bij grote drukte worden deze openingstijden uitgebreid. Deze post zal 7/7 open zijn.

Dit geeft ons de mogelijkheid om op de praktijk zelf mensen te kunnen onderzoeken die voor andere medische problemen toch een arts wensen te zien bv hoge bloeddruk, diabetescontrole, blaasontsteking, gewrichtsproblematieken enz...  Er wordt voldoende ruimte gelaten tussen de afspraken door om alles te ontsmetten en om wachten in de wachtzaal tot een strict minmum te beperken. Er is ook een ruime afstand tussen de wachtzaalstoelen voorzien.

BIJ NOOD AAN DRINGENDE MEDISCHE ZORG, BEL 112

s Nachts en tijdens het weekend contacteert u bij dringende medische problemen de wachtarts via het nr 0900 10 512. Wij vragen u om de wachtarts niet te bellen voor algemene vragen rond COVID19. U kan hiervoor terecht op de website

www.info-coronavirus.be8/3/2020 AANGEPASTE INFORMATIE ROND COVID-19 PANDEMIE

Recent werden de richtlijnen om te screenen aangepast. Niet alle patienten , verdacht voor besmetting met Corona-Covid19 virus zullen getest worden. Dit om het kunnen testen van risicopatiënten haalbaar te  houden.

Komt u terug uit een risicogebied , waar er op dit moment een hoge graad van besmetting heerst (China, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italie) of had u rechtstreeks contact met een bewezen besmette patiënt, vragen we u om bij koorts TELEFONISCH contact op te nemen met de praktijk en NIET naar de praktijk te komen of naar de spoed te gaan. Wij bespreken de verdere procedure individueel met u.

Niet zieken worden gevraagd de eerste 7 dagen na terugkeer dagelijks de temperatuur te monitoren en geen bezoeken af te leggen bij oudere, zieke of verzwakte mensen. Niet zieke kinderen kunnen gewoon naar school gaan.

Zieken die niet op reis waren in een risicogebied de afgelopen 14 dagen , die geen rechtstreeks contact hadden met een bewezen Covid 19 patiënt, maken ook best een telefonische afspraak maar kunnen wel op de praktijk onderzocht worden. We proberen de niet zieken en zieken in de wachtzaal zo goed mogelijk te scheiden.

We benadrukken nogmaals dat goede handhygiene, het gebruik van wegwerpzakdoeken en respecteren van thuis blijven bij ziekte cruciaal is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

1/3/2020 INFORMATIE VOOR ONZE PATIENTEN MBT CORONAVIRUS

Omdat we ons verwachten aan vele telefoontjes en extra werkload naar aanleiding van de recente wereldwijde verspreiding van de Corona-Covid19 infecties, willen we graag wat extra toelichting geven.

We zullen ons strict aan de richtlijnen houden, zoals die door de Vlaamse Gezondheidsinspectie aan ons gebriefd worden. Deze richtlijnen worden regelmatig aangepast en wij volgen dit dagelijks op.

U kan zelf ook via de link  www.info-coronavirus.be duidelijke informatie terugvinden.

Op dit moment is het vooral de bedoeling dat u bij ziekte na terugkeer uit een risicogebied telefonisch contact opneemt  met de praktijk. U gaat best niet werken of naar school en blijft thuis. Wij beslissen dan of er verdere testen moeten gebeuren. Owv onvoldoende beschermend materiaal in de huisartsenpraktijken, zullen verdachte gevallen voor testing verwezen worden naar het ziekenhuis. Let wel, u mag zich niet zelf naar de wachtzaal van de spoedgevallendienst of de huisartsenpraktijk begeven, dit om verspreiding van het virus tegen te gaan. U wacht op verdere instructies van ons.

De belangrijkste beschermende maatregel blijft goede handhygiëne. 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf#page=1

Interessante aanvullende informatie vindt u op de website

www.sciensano.be

https://www.info-coronavirus.be/nl/

                                                                                                                                                             Zoersel, 16/12/2019

Beste patiënten,

Met Sophie en Irene erbij is onze ploeg in Halledorp terug volledig en operationeel.  Ook zij ervaren het vertrouwen dat  jullie in het verleden aan jonge artsen wilden  schenken, iets waar Anke en ikzelf jullie steeds dankbaar voor zijn geweest.
Voor mij is het dan ook na 42 jaren praktijk tijd om te stoppen. Op 19 december hang ik dan mijn stethoscoop aan de haak. Dankzij jullie kijk ik terug naar een  intens, maar ook mooi verhaal, dat ik erg zal missen, maar dat plaats maakt voor andere dingen in de zogenaamde herfst van mijn leven.
Ik ben jullie in de eerste plaats dankbaar voor het vertrouwen en de loyauteit. Het was een voorrecht me in te zetten voor jullie gezondheid in goede en kwade dagen, met wederzijds begrip en respect.
Ik zal me kunnen verwarmen aan vele  herinneringen. Die waren soms pijnlijk en moeilijk, soms grappig, vaak heftig, maar altijd boeiend, want dicht bij het leven, waar we in ons beroep het voorrecht vinden deelachtig van te worden, op zoek naar oplossingen.
Enkele mensen verdienen hier een bijzondere vermelding.
In de eerste plaats mijn lieve vrouw Mieke, die steeds met veel begrip mijn soms storende en onverwachte uithuizigheid heeft gesteund. Dankzij haar heb ik me in alle vrijheid kunnen inzetten als huisarts en als docent aan de UA en het ICHO.
Ook en natuurlijk Anke, met wie ik met oprechte dank een ronduit schitterende samenwerking mocht ervaren, en  die met verve de fakkel nu overneemt. Wat een toffe collega toch!
Met een sterke nieuwe ploeg zal zij op de nieuwe locatie in Halledorp 97 onze visies verder uitbouwen: een empathische aanpak van op evidentie gebaseerde geneeskunde, met veel aandacht voor preventie en psychosociale aspecten.
Mijn dank gaat ook naar onze Haio’s, die gedurende één of twee jaar onze ploeg kwamen versterken:  Nele (nu professor huisartsgeneeskunde), Wim, Joke, Güven, Lenie, Annemie, Peter, Kaat, Ellen, Noor, Joosje en Lotte. Hun inbreng in de praktijk, maar ook in mijn leven was bijzonder.
Ik zelf blijf enkel nog actief als LEIFarts, waar ik verder mensen zal begeleiden naar een waardig levenseinde. Ook zal ik onze jonge artsen blijven begeleiden waar nodig. Mijn zogenaamde bucketlist is zo lang, dat ik niet denk dat ik me ga vervelen. Opvang van onze kleinkinderen Fran en Phil, wat reizen, tuinieren, wandelen, toneel spelen…Zal er tijd tekort zijn?
Ik ga dan ook met een voldaan gevoel. De continuïteit is verzekerd, het is (heel) goed geweest.
En het ga jullie ook (heel) goed.

Met vriendelijke groeten,
Pat

PS Het praktijkgebouw/handelspand met duplex appartement in Halledorp 124 wordt verkocht, en komt vrij in de zomer van 2020. Inlichtingen op 0495526708…


29/10/2019

Lieve patiënten,


Ik ga starten met een cliché van jewelste: Ik ga Halle missen.

Net geen 8 jaar geleden had ik nog nooit van het bestaan van Zoersel of laat staan Halle gehoord, en nu gaat het heel moeilijk zijn om los te laten. Enkel gewapend met een klein rugzakje met wat boekenwijsheid begon ik aan mijn periode van 'huisarts-in-opleiding'. Eerst gepland voor een korte periode, maar het klikte, en ik bleef. En het is juist die klik met de collega’s, met het dorp en zeker met jullie, dat onder de huid kruipt en afscheid zo moeilijk maakt.

Ik wil jullie bedanken, want ik heb me steeds welkom gevoeld en met respect behandeld, ook al was ik zo jong bij mijn start. Ik heb ook zoveel geleerd, en niet alleen op geneeskundig vlak. Ik heb gezien wat wilskracht is, hoe je je kan herpakken na een moeilijke periode. Ik heb baby’s weten geboren worden, en zien opgroeien tot prettige kinderen, omringd door lieve zorgen. Ik heb verdrietige momenten meegemaakt en gezien hoe sterk een mens kan zijn. Ik heb leuke verhalen gehoord, weetjes geleerd, gelachen. Gezien hoever mensen kunnen gaan in zorg voor mekaar: hun partner, kinderen, ouders en vrienden. En dat zijn dingen die je niet zomaar uit de boeken haalt.

Bij Pat en Anke heb ik me steeds thuis gevoeld, zij hebben me geleerd evenwichten te vinden en wat goede geneeskunde écht is. De energie die zij dagelijks in hun patiëntencontacten steken, staken ze ook in mij, en alle Haio’s die gepasseerd zijn. Ook Veronique werd een waardevol deel van ons team. En om dat team en jullie als patiënten dan in de steek te laten, dat steekt.

Maar de toekomst van de huisartsengroep Halledorp ziet er heel mooi uit, met de plannen voor het nieuwe gebouw, Sophie die supergoed gestart is, de veelbelovende nieuwe collega, Irene Smeets die over 2 weken met volle goesting de praktijk vervoegt en Pat en Anke om dit allemaal in goede banen te leiden!

Het was een eer om van dit team deel uit te maken en voor jullie te mogen zorgen,

Ik ga jullie missen en zeg graag tot ziens,

Kaat01/10/2019

GRIEPVACCINATIE SEIZOEN 2019-2020


Ook dit jaar voorzien wij 2 vaccinatiemomenten om de griepspuit te laten toedienen. Let wel : dit is ENKEL voor het toedienen van de griepspuit, er is op dat moment geen tijd voorzien om andere medische problemen te bespreken of voorschriften te maken.

Voorschriften voor een griepvaccin kan u  bij voorkeur via mail aanvragen op eb.prodellahnestrasiuh@kjitkarp of in de voormiddag tussen 8.30 u en 11.30 u telefonisch aan Veronique.

Voorziene vaccinatiemomenten:

Dinsdag 19 november 2019 tussen 14 u en 16 u.

Donderdag 28 november tussen 18 u en 20 u.

U neemt op dat moment uw vaccin mee (vooraf afgehaald bij de apotheker) en uw e ID.

Patiënten die op deze beide ogenblikken niet vrij zijn, of die nog andere medische vragen hebben, kunnen terecht via de gewone afsprakenagenda. 

RIsicogroepen voor griepvaccinatie :


  • 65-plussers;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen 
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling (chemotherapie, immuniteitsonderdrukkende medicatie)
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.NIEUWE COLLEGA (08/10/2019)

Met grote vreugde kondigen we de komst van een nieuwe collega aan!

Vanaf 18 november 2019 komt Dr. Irene Smeets de praktijk versterken. Irene is op de dit moment haar laatste maand als HAIO aan het werken in praktijk De Brug in Sint-Job en zal vanaf half november in Halle starten. Zij zal zoveel mogelijk de uren van Kaat overnemen en zal dus op woensdag haar praktijkvrije dag hebben. Wij hopen alvast op een aangename samenwerking!

BOUWNIEUWS (01/10/2019)

De bouwaanvraag is goedgekeurd en dus hopen we als alles vlot gaat in november te beginnen met ons bouwproject te Halledorp 97. In de loop van 2020 hopen we de verhuis te kunnen maken naar ons nieuwe gebouw en zal het huidige gebouw te Halledorp 124 te koop aangeboden worden!