RAADPLEGING ENKEL NA AFSPRAAK

Afspraken maken: 
     -  inloggen op het elektronisch afsprakensysteem (zie rubriek afspraken maken), 
     -  telefonisch liefst bellen tussen 8.30 u en 11 u.

Om afspraken vlot te laten verlopen, is het fijn dat u
     - per persoon 1 afspraak maakt. (wij rekenen op ong 15 minuten per afspraak)
     - tijdig verwittigt als u er niet kan zijn

Bepaalde consulten gebeuren liefst enkel na telefonische afspraak
    - preventieonderzoeken (ook uitstrijkjes), 
    - verwezen gewrichtsproblemen, 
    - bevriezen van wratten, 
    - kleine heelkundige ingrepen (bv. verwijderen van huidplekjes)
    - langere gesprekkenHUISBEZOEKEN

Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Wij hebben daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Doordat we enkel nog na afspraak raadpleging houden,hoeft u niet te lang in de wachtzaal te zitten.
Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer. Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst tussen 8 en 10 uur ’s morgens. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

  • Vermeld bij uw aanvraag steeds:
  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag


PRAKTIJKVRIJE DAG

Vanaf november zal Sophie op dinsdag, Irene op woensdag en Anke op vrijdag een praktijkvrije dag hebben. Pat werkt op woensdagvoormiddag  en vangt eventuele afwezigheden van collega's op, indien nodig.

TELEFONISCHE VRAGEN OF ADVIEZEN

Telefonische vragen en of adviezen worden liefst tot een strict minimum beperkt. Denk eraan dat ook U tijdens een consultatie niet graag gestoord wordt door steeds binnenkomende telefoonoproepen.

Voor het bespreken van laboresultaten vragen wij om langs te komen. Zo kunnen wij meer tijd vrijmaken om u een duidelijke uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Uitzonderlijk wordt voor opvolgcontacten hierop een uitzondering gemaakt.(bv korte mail)

Voorschriften en attesten worden in principe uitsluitend gemaakt tijdens een consult.We proberen voldoende voorschriften af te leveren, tot er een eventuele volgende afspraak nodig is.Uitzonderlijk kan het toch nodig zijn om een extra voorschrift aan te vragen.Omdat het voor de patiënt en ook voor ons erg storend kan zijn tijdens een gesprek om soms vier tot vijf maal gestoord te worden voor een voorschrift, zouden we dit in de toekomst graag enkel nog na schriftelijke aanvraag doen.

We willen graag de volgende procedure afspreken :

Liefst met een nota op het tafeltje in de gang of met een mailtje naar eb.prodellahnestrasiuh@kjitkarp , zo moet u niet bellen en kunnen we dit op een rustig moment afhandelen.

  • Het voorschrift, attest of verwijsbrief wordt binnen de 24u. in een enveloppe klaargelegd op het tafeltje in de gang
  • Uw steekkaart wordt steeds nagekeken op eventueel noodzakelijke acties, en dit vindt u in een begeleidend schrijven
  • We rekenen hiervoor het tarief aan van een ‘advies’, met name 5€, dat u voor het grootste deel terugtrekt met een meegeleverd attest van het ziekenfonds

Volgende attesten worden alleen na een consult afgeleverd :

  • Attesten voor werkonbekwaamheid en kinesitherapie
  • Voorschriften voor antibiotica, slaapmedicatie en kalmeermiddelen
  • Verwijzingen naar een specialist en voor radiologie