RAADPLEGING ENKEL NA AFSPRAAK

Afspraken maken: 
     -  inloggen op het elektronisch afsprakensysteem (zie rubriek afspraken maken), 
     -  telefonisch liefst bellen tussen 8.30 u en 11 u.

Om afspraken vlot te laten verlopen, is het fijn dat u
     - per persoon 1 afspraak maakt. (wij rekenen op ong 15 minuten per afspraak)
     - tijdig verwittigt als u er niet kan zijn

Bepaalde consulten gebeuren liefst enkel na telefonische afspraak
    - preventieonderzoeken (ook uitstrijkjes), 
    - verwezen gewrichtsproblemen, 
    - bevriezen van wratten, 
    - kleine heelkundige ingrepen (bv. verwijderen van huidplekjes)
    - langere gesprekkenHUISBEZOEKEN

Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Wij hebben daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Doordat we enkel nog na afspraak raadpleging houden,hoeft u niet te lang in de wachtzaal te zitten.
Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer. Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst tussen 8 en 10 uur ’s morgens. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

  • Vermeld bij uw aanvraag steeds:
  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag


PRAKTIJKVRIJE DAG

Vanaf november zal Sophie op dinsdag, Irene op woensdag en Anke op vrijdag een praktijkvrije dag hebben. 

TELEFONISCHE VRAGEN OF ADVIEZEN

Telefonische vragen en of adviezen worden liefst tot een strict minimum beperkt. Denk eraan dat ook U tijdens een consultatie niet graag gestoord wordt door steeds binnenkomende telefoonoproepen.

Voor het bespreken van laboresultaten vragen wij om langs te komen. Zo kunnen wij meer tijd vrijmaken om u een duidelijke uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Uitzonderlijk wordt voor opvolgcontacten hierop een uitzondering gemaakt.(bv korte mail)

Voorschriften en attesten worden in principe uitsluitend gemaakt tijdens een consult.We proberen voldoende voorschriften af te leveren, tot er een eventuele volgende afspraak nodig is.Vraag er zelf ook naar tijdens de raadpleging, Enkel bij grote uitzondering (owv vergetelheid van ons tijdens de raadpleging) zullen er nog voorschriftjes klaargelegd worden. We vragen u dan ook om de aanvraag via mail, telefoon of briefjes in de gang strict te beperken  en gewoon een afspraak te maken bij 1 van de collega's. Voorschriften voor slaapmedicatie, antidepressiva of verdovende pijnstillers worden NOOIT klaargelegd in de gang.Volgende attesten worden ook alleen na een consult afgeleverd :

  • Attesten voor werkonbekwaamheid en kinesitherapie
  • Verwijzingen naar een specialist en voor radiologie