Raadpleging enkel na afspraak

Afspraken maken:

 • inloggen via het elektronisch afsprakensysteem.
 • OF telefonisch tussen 8.00 u en 11.30 u.

Om afspraken vlot te laten verlopen, is het fijn dat u

 • per persoon 1 afspraak maakt. (wij rekenen op ong 15 minuten per afspraak)
 • tijdig verwittigt als u er niet kan zijn (liefst de dag op voorhand).

Bepaalde consulten gebeuren liefst enkel na telefonische afspraak:

 • preventieonderzoeken (ook uitstrijkjes)
 • bevriezen van wratten
 • kleine heelkundige ingrepen (bv. verwijderen van huidplekjes)
 • psychologische gesprekken

Nieuwe patiënten: Wij nemen enkel nieuwe patiënten aan, wonend binnen onderstaand werkgebied. Dit om optimale zorg te kunnen garanderen. Nieuwe patiënten kunnen een eerste afspraak énkel telefonisch maken.

Werkgebied

Huisbezoeken

Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Wij hebben daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Doordat we enkel nog na afspraak raadpleging houden,hoeft u niet te lang in de wachtzaal te zitten. Vraag huisbezoeken tijdig aan: tussen 8 en 10 uur ’s morgens. Vermeld bij uw aanvraag steeds:

 • Naam en voornaam
 • Het volledige adres
 • Bondige reden van de aanvraag